Chính sách thành viên

Thẻ thành viên Aladin

Khách hàng mua hàng tại Aladin qua tất cả các kênh bán hàng như mua hàng trực tiếp tại showroom, đặt hàng qua điện thoại, qua website trên toàn quốc đều được hưởng chế độ thẻ thành viên như nhau. Chế độ thẻ thành viên không áp dụng cho khách hàng là đại lý, nhà thuốc (đã có chính sách riêng).

Thẻ Khách quý

Khách hàng mua hàng với giá trị đơn hàng tối thiểu là 1,5 triệu đồng sẽ được cấp Thẻ Khách quý, và được tính điểm 1 ô trong 6 ô trên Thẻ Khách quý. Khách hàng ghi điểm được 6 ô thì sẽ nhận được 200.000 đồng tiền mặt hoặc chiết giảm trực tiếp trên đơn hàng cuối cùng. Thẻ chỉ có giá trị khi khách hàng ghi điểm cho ô thứ hai trong vòng 1 năm kể từ lần tính điểm cho ô đầu tiên. Sau một năm mới có đơn hàng thứ hai từ 1,5 triệu đồng thì thẻ được cấp lại.

Một lần mua hàng có giá trị thanh toán từ 1,5 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng được tính điểm 1 ô, có giá trị từ 3 triệu đồng đến dưới 4,5 triệu đồng được tính điểm 2 ô. Một lần mua hàng có giá trị thanh toán từ 9 triệu đồng đủ để lấp đầy 6 ô và nhận ngay phần thưởng như trên.

Thẻ VIP

Khách hàng có tổng giá trị mua hàng trong toàn bộ lịch sử mua hàng tại Aladin từ 10 triệu đồng trở lên sẽ được cấp thẻ VIP. Thẻ VIP được quản lý bằng mã vạch, có thể tra cứu theo số điện thoại của khách hàng, giúp khách hàng vẫn được hưởng đầy đủ ưu đãi dù quên mang thẻ hoặc mua hàng trực tuyến hay qua điện thoại. Thẻ VIP có hai mức ưu đãi khác nhau.

Khách hàng có tổng giá trị mua hàng tại Aladin từ 10 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng được hưởng mức chiết khấu 2% cho các đơn hàng kế tiếp. Chiết khấu này trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán mỗi đơn hàng.

Khách hàng có tổng giá trị mua hàng tại Aladin từ 30 triệu đồng trở lên được hưởng mức chiết khấu 3% cho các đơn hàng kế tiếp. Chiết khấu này cũng được trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán cho mỗi đơn hàng.

Chính sách chiết khấu cho mỗi đơn hàng được thực hiện với hầu hết các sản phẩm bán tại Aladin, ngoài một vài sản phẩm cụ thể có trong danh sách loại trừ mà nhân viên bán hàng của Aladin sẽ thông báo cho khách hàng.