Chính sách đổi trả hàng

Trả hàng

Tất cả hàng hóa mua tại Aladin đều có thể trả lại trong vòng một tuần với điều kiện hàng hóa đó có hóa đơn bán hàng của Aladin, hàng hóa chưa bị mở hộp, và còn nguyên tem hoặc ny-lông bảo đảm.

Khách hàng được hoàn lại 100% số tiền hàng trả lại trong thời hạn nói trên, nhưng không được hoàn lại phí giao hàng và phí thu tiền (nếu có).

Đổi hàng

Tất cả hàng hóa mua tại Aladin đều có thể đổi sang một chủng loại hàng hóa khác ngang giá hoặc giá cao hơn trong vòng một tuần. Trong trường hợp hàng hóa trao đổi có giá thấp hơn, khách hàng phải mua tăng số lượng hàng để bù đắp vào mức chênh lệch giá. Tất cả hành hóa muốn trao đổi phải còn nguyên hộp, nguyên tem, hoặc ny-lông đảm bảo và có hóa đơn bán hàng đi kèm.

Aladin