» Thalgo

Showing 1–12 of 39 results

Sắp xếp theo:

Nhc đến các thương hiu dược m phm đình đám ca Pháp thì chúng ta không th không nhc đến Thalgo. Được thành lp vào năm 1964, vi b dày lch s to ln cùng nhng c gng và n lc không ngng, Thalgo luôn không ngng ln mnh. Không ch ni tiếng ti Pháp mà Thalgo còn là thương hiu m phm toàn cu, liên tc lt top các cuc bình chn và được đông đo các ch em ph n trên thế gii ưu tiên chn la.

Ti trung tâm nghiên cu ca Thalgo, các chuyên gia hàng đu thương hiu đã không ngng tìm tòi, nghiên cu và ng dng vi hơn 50 thành phn đến t bin, kết hp vi quá trình phân tích da t m, ng dng công ngh tiên tiến… đ bào chế các sn phm chăm sóc da, thc phm chc năng vượt tri. Chính vì thế, các sn phm ca Thalgo được ví như tinh hoa đến t đi dương.

Các sn phm ca Thalgo được thiết kế theo liu trình chăm sóc da các spa. Không ch có các sn phm làm sch, dưỡng da mà Thalgo còn nghiên cu và bào chế các sn phm đc tr, gii quyết các vn đ v da, các dòng trang đim, cùng các sn phm thc phm chc năng h tr làm đp, các sn phm dinh dưỡng…

Hin ti, các sn phm làm đp và h thng spa ca Thalgo đã có mt hu khp các quc gia trên thế gii, đin hình như M, Đc, Canada, Qatar, New Zealand, Hong Kong, Malaysia, Vit Nam…

Chn la các sn phm ca Thalgo quý khách hàng hoàn toàn an tâm v cht lượng và đ an toàn. Bi mi sn phm ca Thalgo trước khi tung ra th trường đu phi tri qua khâu kim tra và đánh giá lâm sàng, th nghim trên tng loi da.

Là sn phm dành riêng cho các spa nên khi chn la các sn phm ca Thalgo như chính các bn đang tn hưởng và tri nghim liu trình chăm sóc da chuyên nghip ngay ti nhà.