» Maria Galland

Showing 1–12 of 39 results

Sắp xếp theo:

Maria Galland là thương hiu m phm ni tiếng thế gii, khơi ngun t nước Pháp xinh đp. Thương hiu được bà Maria Galland cùng các bác sĩ da liu lúc by gi sáng lp vào nhng năm 60. Maria Galland  đã phát trin khái nim liu pháp chăm sóc da đc đáo. Và t đó đến nay, khái nim ca bà tr thành tiêu chun chăm sóc sc đp.

Sm có cái nhìn xa trông rng v vic gìn gi tui xuân và nét tươi tn ca làn da nên t nhng năm 60 bà Maria Galland đã m trung tâm tư vn sc đp riêng. Ti trung tâm, Maria Galland  đã ng dng các phương pháp chăm sóc sc đp đc bit. Các liu trình chăm sóc da ca bà được thc hin theo tng nhu cu riêng, phù hp vi tng vùng da nht đnh. Nh đó, Maria Galland dn dn chinh phc được đông đo khách hàng. Đây là tin đ đ bà đưa trung tâm nghiên cu phát trin và thành lp thương hiu m phm cùng tên, liên tc cho ra đi nhiu dòng sn phm chăm sóc sc đp vi nhng liu trình khác nhau. Không dng li thành công đó, ch trong mt thi gian ngn tiếp đó, bà Maria Galland đã m thêm beauty salon đu tiên dành riêng cho dân Paris.

Nh nhng liu trình chăm sóc da ưu vit, các sn phm chăm sóc da cht lượng… thương hiu Maria Galland  đã vượt biên gii Pháp đ đến vi các quc gia trên thế gii. Hin nay, Maria Galland đã có mt hơn 40 quc gia, h thng salon, beauty farm và spa đã lên đến con s 10.000.

Các sn phm làm đp ca Maria Galland  hết sc phong phú, không ch dng li các sn phm chăm sóc mt và body, chng nng và trang  mà Maria Galland còn ln sân sang các dòng sn phm và thiết kế các liu pháp chăm sóc da dành riêng cho nam gii.

Mi sn phm ca Maria Galland  ra đi là kết qu ca quá trình phân tích da t m, ng dng công ngh sn xut hin đi, chn lc nhng hot cht tt nht, và được kim tra nghiêm ngt v tính an toàn và hiu qu sn phm trên da.